بانك مقالات مرتبط با سئو بانك مقالات مرتبط با سئو .

بانك مقالات مرتبط با سئو

تجسس براي يافتن موضوع محتوا

سئو در مشهد 
۴ طريق ايجاد ايده هاي ناب براي پست هاي وبلاگي – نصيب نخستين ، تجسس براي يافتن مورد محتوا :بازاريابي محتوا فعاليت بسيار دشواريست و در شرايطي‌كه كسي اين عقيده را نداشته باشد يا اين كه از اين شغل شناختي ندارد و يا اين كه كارش را به صدق انجام نمي دهد . اين موانع در هر مقام و منصبي به راه‌هاي گوناگوني به اكران در ميايند كه در هركدام مساله اي بسيار داراي اهميت و حياتيست .
مثلا چنانچه شما محتوايي را ايجاد نموده ايد البته در جايگاهي ميباشيد كه در‌پي عرضه كننده مطلوب آن مي گرديد ، يافت كردن فرد مطلوب نصيب مشقت بار روايت ميباشد . در شرايطي كه اكنون در مرحله انگيزه گذاري و مقدمات استراتژي مي‌باشيد ، اينكه چه مدل محتوايي را انتخالب كرده و چه گونه آنان‌را با يكديگر ادغام فرماييد نصيب طاقت فرسا فعاليت ميباشد و نهايتاً در صورتيكه به طور تخصصي براي سايت خويش (يا اين كه مشترياني كه به عنوان سئوي تضميني به شما مراجعه كرده اند) در اكنون ساخت محتوا ميباشيد ، مي اقتدار اعلام‌كرد كه تجسس براي يافتن مورد محتوا ، تمركز بر روي اينكه چه ايده اي به اندازه كافي خوب ميباشد تا بتواند بهينه سازي وب سايت شما‌را بهبود ببخشد و گزينه اعتنا عموم مخاطبين قرار گيرد ، مشقت بار ترين نصيب عمل ذكر شده مي‌باشد .
تجسس براي يافتن زمينه محتوادرباره‌ي موقعيت سوم مي قدرت بيان كرد كه در صورتيكه به كاري كه در هم اكنون انجام آن هستيم مسلط باشيم ، تا حدودي مي توانيم موضوعات متبوع براي ايجاد محتوا را پيش گويي واستخراج كنيم ، ولي اگر در‌اين كارتازه وارد يا اين كه بي تجربه باشيم ، با ايرادات فراواني روبرو خوا‌هيم شد و مستلزم تجسس براي يافتن مسئله محتوا خوا‌هيم بود . در همين ارتباط تمامي ما به خير مي‌دانيم كه جايي به اسم “مرزوبوم نظرها ” نيست كه ما به آن مراجعه كرده و موضوعي را تعيين كنيم يا اين كه به توسعه و گسترش آن بپردازيم ، البته وجود نداشتن اين ميهن به‌اين معني وجود ندارد كه نمي قدرت آن را به طور مخصوص براي خودمان به وجود آوريم ؛ به همين مراد اينجانب تصميم گرفتم تا در سلسله مقاله‌ها «۴ نحوه ساخت ايده هاي ناب براي پست هاي وبلاگي» ، تيم نكاتي كه كمتر به آن ها دقت گرديده و در وبسايت سئوياب هم به آن ها نپرداخته‌ايم را گزينه بازبيني قرار داده و يك قدم ديگر در سمت و سوي تقويت مداد نويسندگي خويش قدم برداريم .


چشمان خويش را سرگرم فرماييد !

با اينكه تضارب ديده ها با آن “رابطه چشمي” كه پيش از اينً شنيده ايم و مي شناسيم تفاوت هايي داراست ، البته از جهات بخش اعظمي نيز همانند يكديگر فعاليت مي‌نمايند . در‌اين دسته نحوه كه مي‌قدرت آن را يكي‌از مهم ترين مهارت هاي تجسس براي يافتن قضيه محتوا براي seo وب سايت دانست ، شما مي بايست اين بضاعت را در خويش تقويت نماييد تا بتوانيد در هر مكان كه نگاه ميكنيد محتوايي را از داخل آن خارج بكشيد . در همين ارتباط هر وقت اينجانب مطلبي را مي‌خوانم ، ويديويي را نگاه ميكنم ، به پادكستي گوش مي دهم و يا اين كه در يك سخنراني حضور پيدا مي‌كنم ، يك ديده و يك گوشم به خويش محتوا دقت كرده – چرا‌كه براي پي بردن مطالب آن وقت خويش را صرف مي‌كنم – و ديده و گوش ديگرم معطوف استخراج ايده هاي متفاوت از اين رسانه و سخنراني ها مي‌باشد . اينجانب به شدت يقين دارم كه هر دسته محتوايي ميتواند براي شما منبعي براي اخذ ايده هاي تازه باشد ، حتي در‌صورتي‌كه به طور بدون واسطه ارتباطي به حوزه عمل شما نداشته باشد . براي مثال ايده اصلي برقراري رابطه با ديده كه اينك در رابطه آن مي‌نويسم از فيلم “احساس ششم” (The Sixth Sense) گرفته شده‌است كه هيچ ارتباطي با بهينه سازي تضميني و بهبود منزلت تارنما ندارد . در حالتي‌كه اين فيلم را چشم باشيد و در خاطرتان باشد ، در صحنه‌اي پسر نوباوه‌اي فيلم يا اين كه به عبارتي شخصيت اصلي كه نقش آن را هالي جوئل آزمنت (Haley Joel Osment) بازي مي‌كرد ، به شخصيت بروس ويليس (Bruce Willis) در فيلم ميگويد كه بشر‌هاي مرده را مي بيند ؛ همان ديگر وي مي‌توانست چيزهايي را ببيند كه هيچ شخصي در نزديكي او حاذق به ديدن آن ها نبود .
اگرچه در نگاه اوليه هيچ ارتباطي بين اين مسئله و تجسس براي يافتن مورد محتوا نيست ولي همين جمله‌ها سبب ساز شد تا اينجانب از فضا پيرامون خويش تحت عنوان منشأ مقاله‌ها و موضوعاتم ايده بگيرم و چيزهايي را ببينم كه سايرافراد – بويژه رقبا – قدرتمند به ديدنشان نبودند .
براين اساس كه در مواقعي كه براي ديگرافراد جذابيتي نداشتند ، اينجانب مي‌توانستم نكاتي را استخراج كنم و دستمايه مقاله‌ها نو خودم قرار دهم . در همين ارتباط در صورتي بخواهم برقراري رابطه با ديده را در يك عبارت بي آلايش خلاصه كنم ميتوانم بيان‌كنم كه‌اين كلام به معناي بضاعت ديدن زمينه يك نوشته ي علمي در همگي جا است . هم اكنون بعداز اينكه دانستيم كه معنا برقراري رابطه با ديده چه مي‌باشد ، نوبت به آن ميرسد تا به تحقق اين انگيزه بپردازيم . در همين ارتباط وقتي كه به محتواهاي مختلف نگاه مي‌كنيد اقدامات پايين را عملي نماييد :
درخصوص تمامي چيز سوال بپرسيد !وقتي كه با محتوايي نو روبرو ميشويد همت فرماييد تا تمامي جوانب آن را به بحران كشيده و در زمينه‌ي هر چيزي كه ميتوانيد از خويش سوال بپرسيد . انجام اين عمل منجر ميشود تا از يك سو تاليف كننده نتواند رمز شما شيره ماليده و يا اين كه اين فعاليت شمارا گول بزند و از سوي ديگر باعث ميشود تا هر يك از اين سوال هاي بتوانند مشابه سازي يك ايده تازه در مغزتان باشد . مثلا وقتي كه شما يك نوشته‌ي علمي يا اين كه كتاب را مي‌خوانيد ، سوالاتي از قبيل اينكه اين سازوكار چه‌گونه كار مي نمايد ؟ مولف چطور از اين روايت اطلاع دارااست ؟ آيا حقيقتاً چنين چيزي قابليت و امكان پذير ميباشد ؟ و سوالاتي از اين قبيل براي خودتان طرح كرده ، آنان را نوشته و بعد از آن درخصوص هر مورد تحقيق فرمائيد و آن هايي را كه قيمت مطالعه بيشتري را دارا‌هستند به مورد محتواي نو خويش تبديل نمائيد .
رادار سوال پرسي خويش را پر‌نور نماييد !بعداز اينكه در نحوه پيشين در زمينه‌ي اهميت پرسش سوال از خويش راجع به محتواهاي متعدد نكاتي را پهنا كرديم ، اكنون وقت اين ميباشد تا بدانيم خير فقط سوالهاي خودمان بلكه سوال ها ديگر افراد نيز از قيمت متعددي برخوردار مي‌باشند . در همين ارتباط يك كدام از وسيع ترين روش هايي كه اينجانب ميتوانم مسئله جديدي براي مقاله ها خويش پيدا كنم اين ميباشد كه سوالاتي را كه مخاطبين در پايين پست هايي كه ميگذارم ميپرسند را باز‌بيني ميكنم و آنهايي را كه پتانسيل تبديل شدن به نوشته‌علمي جديدي را دارا‌هستند بر مي گزينم . در همين ارتباط نكته اي كه بسيار خود نمايي مي‌نمايد اين ميباشد كه خيلي از جواب هايي كه تحت سوال مخاطبين به وسيله ديگر خواننده گان نوشته مي شود يا اين كه ناقص بوده و يا اين كه جواب هاي به كلي اشتباه و بي ربطي ميباشند . از اين روي اينجانب تحت عنوان يك مولف به آساني مي توانم استنباط كنم كه اطلاعات دردسترس در جامعه آماريم بسيار كمتر از آن چيزيست كه تصور مي‌كردم و نياز به ارائه اطلاعاتي نو با زباني جاري درين حوزه موجود است . لذا عوض اين كه وقت خويش را صرف اين كنم كه به تك تك اين سوال هاي جواب دهم ، همت مي‌كنم تا انرژي و دوره خويش را بر روي نوشتن نوشته‌ي‌علمي اي بدون نقص و ديدني گذارده تا كليه جوانب سوال را پوشش دهم و پرسش هايي احتمالي كه در پس آن مي باشد را پاسخ دهم . در همين راستا فراموش نكنيد كه در حالتي‌كه يك نفر راجع‌به مقاله خاصي سوالي دارااست ، پس صد رد صد روستا ها نفر ديگر نيز ممكن ميباشد اين سوال را داشته باشند ، پس با باز بيني ظريف سوالهاي مطرح گرديده در جاهاي مختلف ميتوانيد به جاي تجسس براي يافتن زمينه محتوا به يك مرجع نامتناهي از قضيه مقاله‌ها – آن هم موضوعاتي كه براي خوانند‌گان مهم ميباشند – دست يابيد .
استعمال از نمودار هاي وناستعمال از نمودار هاي ون
آيا ميدانيد نمودار وِن چه چيزي است ؟ در حالتي كه به طور ظريف با آن آشنا نيستيد ، مسلما مثال هايي از آن را تا قبل از اينً چشم ايد ! اينگونه نمودارها كه كاربرد اصليشان اكران تيم ها است ، معمولاً به طور دو يا اين كه يك‌سري دايره اكران داده ميگردند كه نصيب‌هاي مشتركي با يكديگر دارا هستند . در همين راستا هر كدام از اين دايره ها كه خويش نمايانگر يك تيم مي‌باشند ، دارنده عضو هايي هستند كه ممكن ميباشد با تيم هاي ديگر اشتراك داشته باشند ، در سود درين حيطه تلاقي كه جزئي از هر دو دايره ميباشد ، عضو هاي مشترك اين دو گروه اكران داده مي گردند .
درباره با تجسس براي يافتن زمينه محتوا كاربردي كه نمودارهاي ون داشته و كمكي كه به ما در تجسس براي يافتن مسئله محتوا مينمايند اين ميباشد كه قادر است با اكران تفاضل ، اجتماع و اشتراك چندين تيم دستمايه اي براي نگارش نوشته‌علمي به ما بدهد . براي مثال فرض فرمائيد دو تيم داريم كه يكي‌از آنان مشتمل بر اشخاص سالخورده و بازنشسته باشد و دايره بعدي دربردارنده هوا داران به فيلم هاي اكشن – تخيلي مدرن . در شرايط كلي انتظار مي رود تا اشخاص سالخورده ارتباطي با فيلم هاي اكشن مدرن برقرار نكرده و از سوي ديگر عمده هوا داران فيلم هاي تخيلي نيز اشخاصي برنا و نوجوان باشند ، حالا در صورتي‌كه اين دو تيم با يكديگر در نقطه اي مشترك بوده و عضوي يكسان داشته باشند ( براي مثال پيرمردي كه دلداده فيلم هاي ابرقهرماني ميباشد ) پرداختن بدين مورد تحت عنوان مطلبي كه پوشش دهنده هر دو گروه بوده ، مي تواند براي هر دو گونه جالب باشد . از سويي ديگر در حالتي‌كه ناهمخواني در ميان آن‌ها مد لحاظ باشد مي توانيم به‌اين مسئله بپردازيم كه “چرا اشخاص سالخورده به‌اين‌سيرتكامل فيلم‌ها عشق‌مند نيستند ” . در فيض از هر دو سو اين سيرتكامل نمودار ها ميتوانند براي ما سودند بوده و موضوعات جديدي را برايمان ساخت نمايند .


برچسب: سئو در مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۱۵:۵۳ توسط:sayyad موضوع:

سئو در مشهد تعداد بازديد وبسايت را چه‌طور بالا ببريم | ارتقاء آمار بازديد وب سايت شايد اين سوال بارها براي شما اتفاق افتاده باشد كه تعداد بازديد سايت را چه طور بالا ببريم؟ شايسته ترين راهكار ها كدام اند؟ در‌پي اين نوشته‌ي علمي از كمپاني نوپرداز به مواقعي مي‌پردازيم كه ميتوانند بيشترين تاثير را در ارتقاء تعداد بازديد وب سايت شما داشته باشند. محتوا وب سايت خويش را باصرفه فرمائيد اين عمل در واقعيت تحت عنوان مبنا و پايه سيستم به حساب مي‌آيد. در صورتيكه مي‌خواهيد حقيقتا ترافيك سايت را بالا ببريد، در آغاز بايستي مطمئن گرديد كه محتواي وبسايت شما با صرفه شده‌است. در غير اين رخ، ترافيك زودگذر و موقتا خواهد بود. به كارگيري از شبكه‌هاي‌عمومي زماني كه اساس و شالوده سايت شما براي اخذ ترافيك اضافه فراهم شده‌است، وقت آن ميباشد كه آغاز فرمائيد. اين شما مي باشيد كه مي بايست نحوه هاي مخصوص ارتقا بازديد از روش شبكه‌هاي‌مردمي را كشف فرمائيد. از شبكه هاي عمومي مهم در جمهوري اسلامي ايران قادر است به اينستاگرام، تلگرام، توئيتر و... اشاره كرد. ارسال پست مهمان و تكثير محتوا رسانه هاي اجتماعي صرفا بخشي از جورچين ميباشند. شما مي بايست محتوا خويش را در مقابل مخاطبان تازه قرار دهيد. شما چگونگي انجام اين عمل را كشف خواهيد كرد (حتي در‌صورتي‌كه عصر مازاد براي تايپ كردن پست هاي مهمان نداريد). توكل بيش تر از حد به شبكه‌هاي‌عمومي و موتور هاي كاوش براي ارتقا ترافيك و بازديد بالاي وب سايت قادر است يك مدل عقب گرد باشد. شما ممكن ميباشد يك شبه ترافيك خويش از روش موتور هاي كاوش را از دست بدهيد. همينطور الگوريتم هاي شبكه‌هاي‌مردمي نيز دايم در درحال حاضر تغيير و تحول ميباشند. شما مي بايست بتوانيد ترافيك سايت خويش را با گزينش يك استراتژي مطلوب در اختيار گرفتن فرمائيد. رپورتاژ اطلاع رساني در كشور ايران مثال اين عمل ميباشد. فراهم كردن محتوا براي مقاصد گوناگون همه آمار ها بر رمز اين مورد توافق دارا هستند كه محتوا اضافه، حاصل بيشتري را به‌دنبال خواهد داشت. در واقعيت وقتي كه كلام از بازاريابي محتوا مي‌شود، كيفيت كفايت نميكند و شما مي بايست كميت را هم مد لحاظ داشته باشيد. ارتقا آمار بازديد وبسايت

سئو در مشهد

تعداد بازديد وبسايت را چه‌طور بالا ببريم | ارتقاء آمار بازديد وب سايت
شايد اين سوال بارها براي شما اتفاق افتاده باشد كه تعداد بازديد سايت را چه طور بالا ببريم؟ شايسته ترين راهكار ها كدام اند؟

در‌پي اين نوشته‌ي علمي از كمپاني نوپرداز به مواقعي مي‌پردازيم كه ميتوانند بيشترين تاثير را در ارتقاء تعداد بازديد وب سايت شما داشته باشند.

محتوا وب سايت خويش را باصرفه فرمائيد
اين عمل در واقعيت تحت عنوان مبنا و پايه سيستم به حساب مي‌آيد. در صورتيكه مي‌خواهيد حقيقتا ترافيك سايت را بالا ببريد، در آغاز بايستي مطمئن گرديد كه محتواي وبسايت شما با صرفه شده‌است. در غير اين رخ، ترافيك زودگذر و موقتا خواهد بود.

به كارگيري از شبكه‌هاي‌عمومي
زماني كه اساس و شالوده سايت شما براي اخذ ترافيك اضافه فراهم شده‌است، وقت آن ميباشد كه آغاز فرمائيد. اين شما مي باشيد كه مي بايست نحوه هاي مخصوص ارتقا بازديد از روش شبكه‌هاي‌مردمي را كشف فرمائيد. از شبكه هاي عمومي مهم در جمهوري اسلامي ايران قادر است به اينستاگرام، تلگرام، توئيتر و... اشاره كرد.

ارسال پست مهمان و تكثير محتوا
رسانه هاي اجتماعي صرفا بخشي از جورچين ميباشند. شما مي بايست محتوا خويش را در مقابل مخاطبان تازه قرار دهيد. شما چگونگي انجام اين عمل را كشف خواهيد كرد (حتي در‌صورتي‌كه عصر مازاد براي تايپ كردن پست هاي مهمان نداريد).

توكل بيش تر از حد به شبكه‌هاي‌عمومي و موتور هاي كاوش براي ارتقا ترافيك و بازديد بالاي وب سايت قادر است يك مدل عقب گرد باشد.

شما ممكن ميباشد يك شبه ترافيك خويش از روش موتور هاي كاوش را از دست بدهيد. همينطور الگوريتم هاي شبكه‌هاي‌مردمي نيز دايم در درحال حاضر تغيير و تحول ميباشند.

شما مي بايست بتوانيد ترافيك سايت خويش را با گزينش يك استراتژي مطلوب در اختيار گرفتن فرمائيد. رپورتاژ اطلاع رساني در كشور ايران مثال اين عمل ميباشد.

فراهم كردن محتوا براي مقاصد گوناگون
همه آمار ها بر رمز اين مورد توافق دارا هستند كه محتوا اضافه، حاصل بيشتري را به‌دنبال خواهد داشت. در واقعيت وقتي كه كلام از بازاريابي محتوا مي‌شود، كيفيت كفايت نميكند و شما مي بايست كميت را هم مد لحاظ داشته باشيد.

ارتقا آمار بازديد وبسايت


برچسب: سئو در مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۲۰:۲۲ توسط:sayyad موضوع:

براي افزايش بازديد سايت چكار كنيم؟

بهترين سئو كار


پس از طراحي وب سايت بدين انديشه ميافتيم كه براي ارتقا بازديد تارنما چكار كنيم؟! ارتقا بازديد وب سايت مضوعي ميباشد كه رئيس هر سايتي با آن دست و پنجه قابل انعطاف مينمايد.درين نوشته‌ي علمي راهكارهاي ارتقا بازديد تارنما به طور تماما بدون‌پول توضيح داده ميشود.
پيش نياز اين مرحله اين ميباشد كه ساخت سايت شما به طور به طور كامل ماهر بوسيله كمپاني ساخت وب سايت ماهر انجام يافته باشد كه با اين عمل شما گام اصلي را برداشته ايد. چرا‌كه در شرايطي كه تارنما شما با خطاها فني و ايرادات موجه باشد، اين وب سايت با هيچ راهي نمي تواند يك وبسايت ماهر باشد.


خط مش هاي ارتقا بازديد وب سايت به طور بدون‌پولدرج نوشته‌ي‌علمي و محتواي داراي اعتبار و توليديعملكرد نماييد براي درج محتوا در سايتتون از محتوا و متن هاي نسخه برداري گرديده و تكراري استعمال نكنيد به اين دليل كه خزنده هاي موتورهاي كاوش سريعا اين زمينه رو م فهمند و تارنما شما‌را يك تارنما نسخه برداري و سواي اعتبار تشخيص ميدهند.اين گزينه يك كدام از موردها بهينه سازي و seo وبسايت مي‌باشد كه صد رد صد مي بايست يادگرفتن هاي لازمي در مسئله بهينه سازي را مطالعه نماييد :

مطالعه اضافه:بهينه سازي و seo وبسايت
به كارگيري از عبارات كليدي پربينندهبراي نشتن مقاله در سايتتن بايستي از عبارات كليدي كه اضافه بوسيله يوزرها كاوش ميشن رو استعمال نمائيد. براي اين فعاليت از ابزار هاي Google Trends و Google Keyword Planner به كارگيري فرمائيد

محتواهاي داراي اعتبار خويش را به طور اي بوك در دست يوزرها قرار دهيد.

درج كليپ و فولدر هاي صوتي قابل دانلود و مشاهده در سايتتون و همينطور تكثير اين موردها در وبسايت هاي ديگه كه‌اين عمل سبب ساز ارتقا ترافيك وب سايت شما ميگردد.

در وب سايت هاي ديگر نشر مقاله و نوشته‌ي علمي داشته باشيد

به خواسته ارتقاء بازديد تارنما نبايد كار در كانال هاي اجتماع رو يادتون بره و بايستي در كانال هاي اجتماي عمل و درج محتوا داشته باشيد.

به خواسته ارتقاء بازديد سايتتون با تارنما هاي ديگه تبادل لينك و پيوند و بك پيوند سازي فرماييد.

همت فرمائيد مراجعه به وبسايت شما از موتور كاوش باشد خير تبليغات كليكي كه تنها فقط به خواسته ارتقا كليك به تارنما شماست و بازديد حقيقي وواقعي وجود ندارد و مخاطبان شما هدفدار نيستند به دليل آنكه فورا زماني اجبارا به وب سايت شما هدايت ميگردند، ورقه تارنما شما‌را مي بندند و اين زمينه از نظر گوگل نهفته وجود ندارد به اين دليل‌كه گوگل بازديد مخاطبان و برهه زماني هنگامي كه استفاده كننده در برگه ما مي‌ماند را نيز ارزيابي مي‌كند.

براي ارتقاء بازديد وبسايت ميتوانيد در موتورهاي كاوش نظير گوگل تبليغات كليكي درج نماييد.

ارسال لينك و پيوند هاتون در مجله به آدرس اينترنتي هاي يوزرها كه سبب به بازديد وب سايت شما ميشود.

سرعت بارگزاري سايتتون رو بالا ببريد . اين عمل سبب ساز ارتقا بازديد وب سايت شما ميگردد.

محتواهاي كهن وبسايت را آپ تو ديت فرماييد و از روش اينترنت مستر به گوگل اطلاع دهيد تا گوگل متوجه زنده و آپ ديت بودن وب سايت شما شود.

در مطالب و محتواي خويش از تصاوير باكيفيت و جذب كننده و اينفوگرافي به كار گيري فرمائيد.

كارايي فرمائيد زمان هاي آموزشي آنلاين در تارنما داشته باشد تا ضمن بالا رفتن ترافيك وب سايت يوزرها را ناچار فرمائيد زمان دوره متعددي در تارنما شما باشند.

پباده سازي نرم افزار تلفن همراه براي اينترنت سايتتون، كه دراين مورد مي‌توانيد از كمپاني طراحي وب نوپرداز و پباده سازي نرم افزار گوشي نوپرداز ياري بگيريد.

حريف هاي خويش را بيابيد و آن‌ها را بررسي نماييد و ملاحظه كنيد آن‌ها چه كار هايي براي ارتقاء بازديد سايتشون انجام داده اند كه شما از آن بي خبريد.

بازبيني پيوند هاتون با استعمال از ابزار هاي Deadlinkchecker.com ، BrokenLinkCheck.com و DrLinkCheck.com كه مي‌توانيد پيوند هاي حاد و شكستتون رو صحيح فرمائيد.


برچسب: بهترين سئو كار،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۰۴:۵۹:۰۴ توسط:sayyad موضوع:

كارشناس سئو چه وظايفي دارد؟


كارشناس بهينه سازي چه وظايفي دارااست؟ 1- تعيين استراتژي كلي براي ايجاد محتواي غني و كاربردي: محتواي خوب يكي از بال و پر‌هاي مهم براي پرواز يك سايت به صدر جدول نتايج گوگل ميباشد؛ اما مجموعه ايجاد محتوا موضوعات نوشته ي علمي‌هاي گوناگون را از كدام منبع استخراج مي‌كنند؟ يك عدد از وظايف سئوكارها احتساب وبسايت‌هاي حريف و موتورهاي كاوش ميباشد؛ آنان با كاوش و استخراج مطالبي پرسرچ و پرطرفدار كه قابليت توليد بك پيوند دارا هستند؛ براي ايجاد محتواي مطلوب و seo گرديده، به تيم توليد محتوا، كمك مي نمايند . 
بهترين سئو كار
2- تحقيق در موتورهاي كاوش براي يافتن كلمه‌هاي داراي اهميت مطلوب: يك محتوا هر قدر نيز ديدني باشد سواي حضور كلمات كليدي، تنها يك نوشته‌ي علمي جالب مي باشد و تاثيري در رنك وب سايت ندارد؛ كارشناس seo كلمه ها كليدي مربوط به موضوعات را پيدا مينمايد و سعي ميكند ماده ناپخته نخستين را در اختيار تيم ايجاد محتوا قرار بدهد . 3- توليد بك لينك: شما تحت عنوان كارشناس بهينه سازي بايستي بتوانيد به بقيه مطالب داراي رابطه سايت لينك و پيوند بدهيد؛ با رپورتاژ‌هاي مختلف در سايت‌هاي خبري لينك سازي كنيد و . . . و در نهايت آمار بازديد وبسايت و همچنين روزگار ماندگاري كاربر را افزايش بدهيد . از اشكال ديگر بك پيوند مي‌قدرت به بك لينك‌هاي اينفوگرافيك، بك پيوند از اينترنت سايت‌هاي پرسش و جواب، لينك‌هاي گرافيكي، بك پيوند از ويديو و . . . . اشاره كرد . 4- باصرفه سازي صفحه هاي ورژن برداري و ورقه‌هاي فرود براي بازاريابي موتور كاوش: فرض فرمائيد در تبليغات يك وبسايت، يك دفعه كتابي را كه برهه زماني‌ها دنبالش بوديد مي‌بينيد؛ روي تصوير كليك مي‌كنيد و به كاغذ فروش كتاب منتقل مي‌شويد؛ البته ورقه‌اي كه به آن ساماندهي شديد آن قدر به هم ريخته و لبريز از تصاوير گرافيكي و پيشنهاد كالاهاي ديگر ميباشد كه عطاي خريد را به لقايش مي‌بخشيد؛ يك سئوكارحرفه‌اي وظيفه داراست با توليد كاغذ فرودهاي جالب و كاربردي و استعمال از تكنيك‌هاي متفاوت نظير حذف منوي ناوبري، قدرداني از كاربران در ازاي انجام فعاليت و . . .نرخ پريدن سايت را كاهش و زمان زماني ماندن يوزرها در سايت را افزايش بدهد . 5- استعمال از ابزارهاي گوناگون براي به حساب آوردن سكو وب سايت و سعي براي بهبود آن: ابزارهاي مثل google page speed insights، يا پلاگين الكسا و . . . ياري متعددي به سئوكارها مي‌نمايد تا سكو و هم‌چنين نقاط ضعف اينترنت سايت را پيدا كنند . در بخش ديگري از اين مقاله به آناليز قابل انعطاف‌افزارهاي احتساب سايت مي پردازيم . 6- بهينه‌سازي سايت با استعمال از توصيه‌هاي موتورهاي كاوش: يك عدد از ويژگي‌هاي يك سئوكار رشته‌اي كنجكاوي ميباشد؛ شما بايد هر روز موتورهاي كاوش را براي يافتن پاياني الگوريتم‌ها و ولي جديدترين توصيه‌ها براي بالاتر رفتن رنك سايت، زير و رو كنيد؛ ولي معمولا براي يافتن جواب بايستي به چندين سايت داراي اعتبار انگليسي گويش نيز رمز بزنيد و اين يعني مي بايست به عبارتي‌طور كه گفتيم تا حدي به گويش انگليسي مسلط باشيد . 7- آناليز و تحقيق در رابطه با سايت‌هاي رقيب: با به كار گيري از ابزارهايي نظير spyfu مي بايست بتوانيد شيوه‌هاي افزايش ترافيك و تكنيك‌هاي وبسايت رقيب را مورد تحليل قرار دهيد . به دنبال توضيحات بيشتري در رابطه با ابزار spyfu ارائه مي شود . 8- گزينش استراتژي ايجاد پيوند و عملكرد براي گسترش آن: بعداز يك عصر بك پيوند سازي و همينطور چك وضعيت سايت، مي توانيد متوجه گرديد كه كدام سيرتكامل بك لينك‌ها براي جذب مخاطب موثرتر بوده مي‌باشد و به اين ترتيب راهكار كلي بك لينك سازي سايت را گزينش فرماييد . 

سئوكار حرفه اي 
seo فعاليت خوب چه ويژگي هايي دارااست؟ 1- انجام توصيه هاي گوگل و فعاليت بهينه سازي سفيد همان طور كه پيش خيس ابلاغ كرديم، بهينه سازي فعاليت رشته اي، فردي است كه بر پايه پيشنهاد هاي گوگل سرويس ها seo را انجام دهد و از رويه هاي مغاير قواعد گوگل به كارگيري نكند . اشخاصي كه اين مدل فعاليت مي نمايند رويت كرد درازمدت به پروژه seo دارا هستند و براي مشتري توضيح مي دهند كه seo يك مراحل درازمدت و طولاني مي باشد و در كوتاه زمان نمي توانايي بهره مطلوب و رشته اي كسب كرد . برخلاف اين جور اشخاص، سئوكارهايي كه به رويه هاي سياه كار مي كنند، روئت كرد درازمدت به گزينه ندارند و بعد از اينكه درجه در گوگل كسب شود همياري درازمدتي با مشتري ندارند (به اين خيال و خاطر كه ممكن ميباشد در آينده سايت مشتري از طرف گوگل اسپم شود) بنابراين يك seo فعاليت خوب و رشته اي مي بايست به گونه اي كار كند كه همواره منافع صحيح و درازمدت مشتري را در نظر بگيرد و بر به عبارتي پايه بتواند برنامه ريزي نمايد و استراتژي seo معين نمايد .


برچسب: بهترين سئو كار،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۰۳:۲۴ توسط:sayyad موضوع:

تشخيص خريد بك لينك و پيوند


تشخيص خريد بك لينك و پيوند به وسيله گوگل گوگل روشهاي متنوعي براي تشخيص خريد بك لينك بوسيله وبسايت هاي اينترنتي دارااست . مهمترين آن ها تيم ويژه گوگل براي پيكار با اين پديده ميباشد كه وظيفه اي جز گشت و گذار در اينترنت و شناسايي وب سايت هاي فروشنده لينك و پيوند ندارند . در حالتي كه شما وبسايت مناسبي را براي خريد بك لينك و پيوند پيدا كرده ايد عاملي ندارد كه گروه گوگل هم نتواند آن را شناسايي نمايد .  سئو در مشهد همچنين گوگل كاربران را تشويق مي كند تا اينترنت سايت هايي كه از اين طرز قصد فريب موتور كاوش را دارا‌هستند معرفي نمايند . با اين كار هم سايت فروشنده و نيز وبسايت خريدار با جريمه گوگل مواجه خواهند شد . تعداد لينك و پيوند هاي ورودي به سايت شما در يك برهه زماني وقتي مشخص و معلوم و قضيه كاري اينترنت سايت هاي منشا معيارهاي ديگري براي شناسايي وبسايت هاي خلافكار بوسيله گوگل مي باشند . به تازگي و آن‌گاه از آپ ديت الگوريتم پنگوئن استعمال بسيار و غير ارگانيك از يك عبارت مشخص و معلوم بعنوان انكر تكست هم به ليست تخلفات گوگل در خريد بك لينك بيشتر شده‌است . 
بهينه سازي در مشهديك‌سري نكته حياتي در خريد بك لينك درصورتي كه همچنان بر اين فعاليت اصرار مي‌كنيد و راههاي اصولي و خوب خيس مانند ايجاد محتوا را نمي پسنديد، نكات زير را پيشين از صرف هرگونه هزينه و پذيرش ريسك در حيث داشته باشيد تا احتمال جريمه اينترنت سايت خويش را به دست‌كم برسانيد: بك پيوند ها را با مسافت وقتي و مستقل خريداري نماييد . پيشنهادهايي مانند “تبليغات در 10 وبسايت با پيج رنك 2 و 3” گزينش مناسبي نيستند . بصورت مستقيم با مالك سايت در تماس باشيد و با واسطه هاي تبليغاتي همكاري نكنيد . با وبسايت هايي كه بطور گسترده و همگاني مبادرت به فروش لينك و پيوند و پذيرش تبليغات مي‌كنند همياري نكنيد . صرفا از سايت هاي داراي رابطه با مورد كاري خويش پيوند خريداري فرماييد . بجاي تبليغات متني در سايدبار يا فوتر وبسايت ها، از تبليغات محتوايي و مطالب منحصر به فرد به كارگيري كنيد . بجاي خريد بك پيوند در تمام صفحه هاي يك سايت، در يك يا يكسري كاغذ يگانه تبليغ نمائيد . نسبت پيوند هاي خريداري گرديده به كل پيوند هاي ورودي وب سايت كمتر از 10 درصد باشد . ايرادات همگاني در خريد بك لينك با يك جستجوي بي آلايش در اينترنت وبسايت هاي ايراني و خارجي بسياري پيدا خواهيد كرد در هم اكنون فروش بك لينك با تيتر هاي ديدني و تاثيرگذار مي باشند . درصورتي كه تجربه اي در قضيه خريد بك لينك نداشته باشيد و اثرات مخرب آن را ندانيد ممكن ميباشد به راحتي فريب اين دست وبسايت ها را خورده و بهينه سازي اينترنت سايت خويش را براي هميشه از در بين ببريد . يك عدد از تكنيك هاي جديد در فضاي اينترنت سئوي منفي مي‌باشد كه با انگيزه از دست رفتن مرتبه رقبا انجام ميگردد . اكنون آنكه بخش اعظمي با انگيزه بهبود موقعيت سايت خويش و با خريد بك پيوند عملا بهينه سازي منفي را روي سايت خودشان انجام وارد ميكنند . بعضي از اين شعارها را با هم بررسي ميكنيم: خريد بك لينك ارزان كليه عالي ميدانيم كه هيچ ارزاني بي ادله نيست . هركجا با شعار خريد بك لينك ارزان مواجه شديد بخوانيد خريد بك پيوند بي كيفيت . در حالتي كه بك لينك ارزان باشد يعني هركسي مي تواند به راحتي در به عبارتي فضايي كه شما حضور داريد براي خويش لينك سازي كند و با ارتقاء تعداد اين پيوند ها در يك سايت عملا قيمت و اعتبار منتقل گرديده به هر يك از اين وبسايت ها كاهش مي يابد . همينطور وبسايت هايي كه پيوند هاي فرنگي زيادي دارا هستند ممكن مي باشد از حيث گوگل تحت عنوان فروشنده بك لينك يا اسپمر شناسايي شوند پس خوب خيس مي‌باشد در اين فضا حضور نداشته باشيد .


برچسب: سئو در مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۰۱:۴۲ توسط:sayyad موضوع:

تاثير تگ هاي Open Graph بر روي سئو سايت


Open Graph تاثير بي واسطه بر بهينه سازي تارنما ندارد و تاثير آن بر شبكه هاي عمومي ميباشد.
در شرايطي‌كه بخواهيم از تاثير بي واسطه اين تگ ها بر seo وبسايت و الگوريتم هاي موتور كاوش بگوييم عمل دشوار و پيچيده اي ميباشد ولي تاثير بدون واسطه و بسيار متعددي بر آنها نخواهد داشت.البته مي‌توانيم بگوييم كه موتورهاي كاوش به باز‌نگري آنها مي پردازند و آن‌ها را بررسي سئو در مشهد مي‌نمايند.
شبكه‌هاي‌عمومي در بخش اعظمي از تارنما ها يكي مطرح ترين منابع ترافيك به شمار مي‌روند. بالطبع بضاعت در مهار اقتدار متا تگ هاي سوشال يك نياز ضروري براي آنها به شمار مي رود. اين تگ ها ميتوانند بر روي نرخ تبديل و نرخ كليك بسيار تاثير گذار باشند.


آيا تا به امروز بدين ايراد برخورده ايد كه بعداز اشتراك گذاري يك لينك و پيوند در فيسبوك، عكس بند انگشتي مقاله ظواهر نشده يا اين كه يك عكس غلط لود گرديده باشد؟ آشنايي متا تگ هاي Open Graph مي‌تواند به رفع چنين مشكلاتي ياري متعددي نمايد.


افزودن متا تگ هاي Open Graph بر روي seo داخلي وب سايت شما تاثير مستقيمي نمي گذارد ولي در ارتقاء عملكرد پيوند هاي شما در شبكه هاي عمومي مفيد ميباشد، به اين ترتيب باز‌بيني و آشنايي آن‌ها به طور كامل گرانبها ميباشد.
اشكال متا تگ هاي ogog:titleهمانگونه كه ممكن ميباشد حدس بزنيد ، اينگونه تگ ها تيتر محتواي شما‌را تمجيد مي نمايد. در واقع اين تگ شبيه تحت عنوان برچسب سنتي متا در كد شما قرار مي گيرد. در واقعيت ، در صورتيكه صورت بوك برچسب og: تيتر را در ورقه شما پيدا نكرد ، به جاي آن از تيتر متا برگه شما به كارگيري ميكند.


به خيال و خاطر داشته باشيد كه متن نشان داده گرديده در فيد صورت بوك ، بسيار در روئت كرد قراردارد و منزلت بسيار بالايي از ديد اهميتي دارااست. پس صحيح مثل يك تيتر خوب ، مي بايست ديدني و تحريك كننده باشد.


هيچ محدوديتي در تعداد كاراكترها نيست ، ولي بهتر ميباشد كه ميان 60 تا 90 باشد.


og:url

با به كار گيري از اين جور پروتكل ، URL كانوني را براي برگه اي كه به اشتراك مي‌گذاريد تهيه ميكنيد. اين بدان معنا ميباشد كه شما يك برگه اي را تمجيد مي‌كنيد كه تمامي سهام شما به آن مي‌روند. نكته قابل توجه اين ميباشد كه‌اين متا تگ در مواردي كه يك مقاله دارنده چند نشاني است كاربرد متعددي دارااست مثلا مطلبي ساخت شده‌است كه دارنده يك url ميباشد البته اين نشاني دارنده پارامترهاي مختلفي است.


og:typeاين سيرتكامل ميباشد كه شما جور محتوا متبوع خويش را تعريف ميكنيد: پست وب لاگ ، كليپ ، تصوير يا اين كه هر چيز ديگري. ليست انتخابي طولاني ميباشد. در اينجا يكسري نمونه براي ادراك بهتر شما آورده شده‌است:
محتواي بر پايه ي اينترنت:سايت (website)
مقاله (article)
وب لاگ (blog)
سرگرمي:
كتاب (book)
بازي (game)
فيلم (film)
خوراك (food)
مكان ها:
شهر (city)
مرزوبوم (country)
اشخاص:
هنرپيشه (actor)
تاليف كننده (author)
سياست مدار (politician)
كسب و عمل:
شركت (company)
هتل (hotel)
رستوران (restaurant)


og:descriptionاين پروتكل شبيه تگ متا ديسكريپشن ميباشد. با به كارگيري از اين متا تگ مي‌توانيد به تعريف طولاني تر محتواي خويش بپردازيد؛ كه‌اين توضيحات كليدي مندرج به وسيله شما در فيسبوك و بقيه شبكه هاي عمومي به نشان داده مي شود.


نكته اي كه مي بايست بدانيد اين ميباشد كه، اين متا تگ تاثيري بر روي بهينه سازي تارنما ندارد، به اين ترتيب وقت متعددي را براي تايپ كردن آن صرف نكنيد. با اين اكنون تايپ كردن باصرفه اين توضيحات مي اقتدار سبب ساز به ارتقا جذابيت آن و احتمال كليك از طرف استفاده كننده شود.


og:imageاين جذاب ترين برچسب Open Graph براي اكثري از بازاريابان ميباشد چون يك تصوير مدام به بهتر چشم شدن يك محتوا امداد ميكند. بدين ترتيب به كارگيري از اين تگ اطمينان نتايج مي‌كنيد كه هنگام به اشتراك گذاشتن برگه شما در برگه شبكه‌هاي‌مردمي تان ، يك تصوير كوچك نشان داده ميشود. اين تصوير مي تواند براي ارتقا نرخ تبديل شما بسيار اثر گذار باشد.
فيض گيري:
كد آخرين براي صورت بوك و توييتر بايستي معدود و بيش چيزي مشابه اين كد باشد:


در واقع در شرايطي كه بخواهيم يك عده بندي درخصوص اين پروتكل داشته باشيم بايستي بگوييم اين تگ ها تاثبر بدون واسطه و مثبتي به بهينه سازي وب سايت شما ندارد البته مي بايست بدانيد كه هر چيزي كه به چشم شدن بيشتر شما در فضاي اينترنت بتواند ياري دهد در فيض مي‌تواند تاثير غير بدون واسطه بر روي بهينه سازي تارنما شما داشته باشد.


برچسب: سئو در مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۰:۳۵ توسط:sayyad موضوع:

پوشه Robots.txt


فولدر Robots.txtپوشه robots.txt راهنماي موتورهاي جستجو براي پايش وبسايت بوده و هر وب سايتي به يك كدام از آنان در 
سئو در مشهد مسير روت خود نياز دارااست. اين فايل بايست به صورت درستي ايجاد شده و تنها مسيرهايي در آن بلاك شده باشند كه موردنياز ربات هاب موتورهاي جستجو نباشد. همچنين بهتر است اين فايل در نقشه تارنما آدرس دهي شده باشد.

seo در مشهددر صورتي‌كه در اينك طراحي مجدد سايت مي‌باشيد، دقت نمائيد كه مسير تارنما را در پوشه robots.txt و با به كارگيري از امر disallow:/ مسدود نمائيد. بعد از طراحي مجدد وبسايت نيز به خيال و خاطر داشته باشيد كه اين امر را از اين فولدر پاك كنيد.
در غير صورت تمامي مسيرهاي نسخه دمو و در هر حال طراحي وب سايت در ايندكس گوگل قرار مي گيرند. ما به شخصه بارها اين گزينه را در وبسايت هاي مختلف مشاهده نموده ايم. براي آناليز كردن فايل robots.txt به مسير Crawl > robots.txt Tester واقع در كنسول جستجوي گوگل مراجعه‌كنيد.
نقشه سايت XMLنقشه سايت در واقع جدولي از آدرس هاي محتواي تارنما است. نقشه سايت طرز مدرن ثبت صفحه ها در ايندكس موتورهاي جستجوست.
بسياري از پلتفرم هاي تارنما ساز داراي پلاگيني براي ساخت نقشه وب سايت به صورت لحظه اي ميباشند. حداقل مي بايست به صورت استاتيك دست به توليد نقشه وب سايت در مقطع هاي وقتي متعدد زده و آن را در وب سايت آپلود فرماييد. براي اين كار ابزارهاي رايگان زيادي موجود است.
لينك هاي داخليلينك هاي داخلي موجب ايجاد ارتباط در ميان مطالب جديد و مطالب مرتبط قديمي تر ميگردد. بدين فيس احتمال ديده شدن مطالب پيشين شما بيشتر ميشود.
بهتر است كه مطالب وب سايت را دسته بندي كرده و هريك از آنان‌را در اختيار‌نادر يك دسته قرار دهيد. اين عمل موجب مي‌شود كه كاربران علاقه مند به يك سيرتكامل خاصي از محتوا، موارد مشابه را به راحتي يافته و مطالعه كنند.
بدين ترتيب مطالب قديمي تر سايت هيچگاه فراموش نشده و مطالب جديدتر موجب تذكر آن‌ها مي‌شوند. ساختار هوشمندانه پيوند هاي داخلي سايت نادر و بيش بدين چهره مي باشد:


همچنين لينك هاي داخلي از حيث سئو موجب انتقال اعتبار يك محتوا به ديگر محتواهاي داراي ارتباط نيز مي گردند. دقت داشته باشيد كه هرچه يك ورقه اضافه در دل ديگر محتواها لينك شده و بدين واسطه نرخ پايش آن اضافه شود، احتمالا جايگاه بالاتري كسب خواهد كرد.
كاغذ بندي (Pagination)كاغذ بندي در مواقعي كه مي‌خواهيد يك ورقه را به چندين بخش تقسيم بندي نماييد به كار مي رود. اين مورد معمولا در صفحه جور بندي ها حادثه مي افتد.
براي پرهيز از توليد محتواي تكراري و تمركز پيج رنك بر روي يك صفحه مي توانيد از rel=next و rel=prev براي هدايت صحيح موتورهاي جستجو استعمال فرماييد. گوگل در هنگام مشاهده چنين كدهايي، متوجه مي‌شود كه صفحه اصلي كدام بوده و تنها از آن در ايندكس خود به كار گيري مي نمايد.
براي كسب اطلاعات طولاني تر نوشته ي علمي سئو و Pagination را مطالعه فرماييد.
تگ Hreflangدر صورتيكه محتواي سايت شما در يك‌سري زبان ارائه مي گردد، بهتر است كه از تگ hreflang در آن به كار گيري فرمائيد و از اين‌شيوه اطلاعات بيشتري راجع به گويش هر بخش به گوگل ارائه دهيد.
اين زمينه موجب نمايش درست محتواي سايت به كاربران نيز مي شود. به عنوان مثال نسخه اسپانيايي سايت براي كاربران اسپانيايي گويش در نتيجه ها جستجو به نمايش در مي آيد. در منفعت به سئو وب سايت كمك كرده و از بروز محتواي تكراري و ايرادات مرتبط با آن هجران خواهيد كرد.
براي مطالعه بيشتر دراين مورد نوشته‌ي علمي سئو وبسايت هاي بين المللي را بخوانيد.


برچسب: سئو در مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۲۶:۲۹ توسط:sayyad موضوع: